Praktisch weduwe worden

Bruikbare, rationele en emotionele tips om te overleven in de verschillende fasen van het weduwe worden.

Het beeldend, door ervaring gedragen verhaal over de verschillende fasen die leiden tot het worden van een weduwe:

  • partner van een patiënt
  • weduwe in spé
  • weduwe: het sterven
  • de eerste weken van het weduwe zijn
  • de eerste maanden
  • het eerste jaar
  • en de jaren erna waarin u het weduwschap voorzichtig van u af werpt.

Het boek geeft door de prachtige vertelling herkenning, erkenning van uw zware taak en inzicht in de perioden die u doormaakt. U leest de do’s en dont’s, u krijgt informatie over de zaken waar u in het ziekteproces, het sterfproces en de tijden erna, tegenaan loopt.

Met een rangschikking van praktische tips aan het einde van elk hoofdstuk.

Het is uitdrukkelijk geen boek over rouwverwerking. Het is, hoewel geschreven met aandacht voor emotie, voornamelijk praktisch van aard. Het is gericht op overleven, over opstaan en weer doorgaan. In de totaliteit vanaf het eerste moment dat uw partner ziek wordt tot en met de periode dat u er alleen voor komt te staan.

Dit boek wordt binnenkort uitgegeven